Menu Close

Dienos socialinė globos centras

Informacija asmenims, norintiems gauti dienos socialinės globos paslaugas

 Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • senyvo amžiaus asmenims;
 • suaugusiems asmenims su negalia.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • bendravimo;
 • laisvalaikio organizavimo;
 • maitinimo organizavimo,
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
 • specialaus transporto;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinės globos paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą  ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;
 • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • pageidaujantiems gauti dienos socialinės globos paslaugas – gydytojo pasirašytą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 046/a) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T11-313 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-11-138 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Išsamesnės informacija apie dienos socialinės globos paslaugas teikiama telefonais (8 46) 47 02 02, +370 686 33 702.

 Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

Skip to content