Menu Close

Teikiamų paslaugų sąrašas

PATVIRTINTA

Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. (1.9 E) V-51

 

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Kodas SPIS Socialinės paslaugos pavadinimas Socialinės paslaugos gavėjai Paslaugos teikimo vieta Socialinės paslaugos kaina

vienam asmeniui nuo 

2023-05-16

Pastabos
I. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
1. 201 Informavimas Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

vaikai su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikus globojančios šeimos, mažiau galimybių turintis jaunimas, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, kiti asmenys ir šeimos

Gargždų socialinių paslaugų centras, padalinys Nakvynės namai,  padalinys Globos centras Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202110-28 sprendimas Nr. T11-

290 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202008-20 sprendimo Nr. T11-

315 „Dėl perkamų (parduodamų) ar finansuojamų bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros ir socialinės globos kainų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“

2. 202 Konsultavimas
3. 203 Tarpininkavimas ir atstovavimas
4. 206 Transporto organizavimas Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,  senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos Gargždų socialinių paslaugų centras 1,00 Eur/km
Kiti asmenys ir šeimos 1,00 Eur/km
II. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
5. 320 Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos,  senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės priežiūros centras 1,86 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202110-28 sprendimas Nr. T11-

290 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202008-20 sprendimo Nr. T11-

6. 400 Vaikų dienos socialinė priežiūra Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras 2,69 Eur/val.

 

neįgalūs vaikai ir jų šeimos,  kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos) 315 „Dėl perkamų (parduodamų) ar finansuojamų bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros ir socialinės globos kainų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“
7.

350

Intensyvi krizių įveikimo pagalba Vaikai,      kuriems      pagal     Lietuvos

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę        riziką             patiriantys                       suaugę asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys (pvz., smurtą        patyrę

asmenys, jų vaikai ir kt.)

Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centras

48,40 Eur/para

8. 340 Laikinas apnakvindinimas Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys,

socialinę riziką patiriančios šeimos

 

Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centras 34,80 Eur/para

Padalinys Nakvynės namai
9. 360 Psichosocialinė pagalba Vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai,      kuriems      pagal      Lietuvos

Respublikos vaiko teisių

apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, smurtautojai,

Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centras 9,67 Eur/val.

 

kiti asmenys ir jų šeimos
10. 370 Apgyvendinimas nakvynės namuose Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys,  senyvo amžiaus asmenys Gargždų socialinių paslaugų centro  padalinys Nakvynės namai 34,80 Eur/para
11. 380 Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,

įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys Gargždų socialinių paslaugų centro padalinys Globos centras 11,80 Eur/val.
12. 321 Palydėjimo paslauga jaunuoliams Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba)

socialinės globos įstaigoje,

socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.),

vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką

patiriančiose šeimose

Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Savarankiško gyvenimo namai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimas Nr. T11-148 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015

m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-138 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

III. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
13. 414

 

Dienos socialinė globa institucijoje Suaugę asmenys su negalia

 

Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centras 6,08 Eur/val. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202212-22 sprendimas Nr. T11-

409 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 202008-20 sprendimo Nr. T11-

315 „Dėl perkamų (parduodamų) ar finansuojamų bendrųjų socialinių paslaugų,

415 Senyvo amžiaus asmenys
14. 414 Dienos socialinė globa institucijoje Suaugę asmenys su sunkia negalia Gargždų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos centras 7,14 Eur/val.
415 Senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia
15. 422 Trumpalaikė socialinė globa Vaikai, likę be tėvų globos Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio 1811,0 Eur/mėn.
423 Socialinę riziką patiriantys vaikai 1811,0 Eur/mėn.
421 Vaikai su negalia Bendruomeniniai vaikų globos namai 1853,0 Eur/mėn. socialinės priežiūros ir socialinės globos kainų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo“
16. 432 Ilgalaikė socialinė globa Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Bendruomeniniai vaikų globos namai 1811 Eur/mėn.
431 Vaikai su negalia 1853 Eur/mėn.

 

Skip to content