Menu Close

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Informacija asmenims norintiems gauti palydėjimo paslaugą jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinyje

Palydėjimo paslauga jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose teikiama asmenims, gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • likusiems be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,
 • socialinę riziką patiriantiems vaikai (nuo 16 m.),
 • vaikams (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose,
 • sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • bendravimas;
 • psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo;
 • apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (teikiama pagal poreikį iki 24 m.);
 • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
 • darbo įgūdžių ugdymo;
 • kitos paslaugos.

 

Kokius dokumentus pateikti?

Dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams gali kreiptis: jaunuolio tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą; atvejo vadybininkas, dirbantis su riziką patiriančiomis šeimomis, kuriuose nėra užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo ugdymas; jaunuolis sulaukęs 18 metų; socialinės globos įstaiga, nurodydama jaunuolį, sulaukusį 16 metų. Nurodyti asmenys dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinyje gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą  ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą-paraišką teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • nepilnamečio, kuriam prašoma skirti palydėjimo paslaugą, asmens dokumento kopiją;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo yra arba buvo globojamas (rūpinamas) socialinės globos įstaigoje;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali būti apgyvendintas įstaigoje.
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

 

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą palydėjimo paslaugai jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose skyrimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju);
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams su ar be apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose teikiama nemokamai;
 • apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga teikiama kaip palydėjimo paslaugos jaunuoliams dalis.

 

Išsamesnė informacija apie palydėjimo paslaugą jaunuoliams su ar be apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose teikiama telefonais (0 46) 47 02 02, +370 678 23 314.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

 

Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

Skip to content