Menu Close

Vaikų dienos centras

Informacija asmenims, norintiems gauti vaikų dienos socialinės  priežiūros paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • Socialinę riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai;
 • socialinės rizikos vaikui ir jo šeimai;
 • vaikui, turinčiam kitų socialinių ir (ar) psichologinių problemų, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, ir jo šeimai.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo, bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo prašymą gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • pageidaujantys gauti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas įstaigoje – medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančio asmens suaugusių šeimos narių ar jo globėju (rūpintoju).
 • Vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga teikiama nemokamai.

Išsamesnės informacija apie vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą teikiama telefonais

(0 46) 47 02 02; +370 679 82 291.

 Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

 Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

 

Skip to content