Menu Close

Socialinės paslaugos

  • Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centras (dienos socialinės globos paslauga).
  • Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centras (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga).
  • Vaikų dienos centras (vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga).
  • Padalinys Globos centras (pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslauga).
  • Padalinys Nakvynės namai (apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino apnakvindinimo paslaugos).
  • Pagalbos vaikui ir šeimai padalinys:
  • Krizių centras (psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos);
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai (trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugos).

 

Puslapis atnaujintas: 2024-05-15

Skip to content