Menu Close

Atmintinė klientams (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymi ir (ar) atkūrimo paslauga)

Informacija asmenims, norintiems gauti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės priežiūros centre

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

 

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimai;
 • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimai.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo, bendravimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygi.

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų  dienos socialinės priežiūros centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;
 • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymėjimą;
 • pageidaujantys gauti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas įstaigoje – medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali lankyti įstaigą;
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • Socialinių paslaugų teikėjas,  gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju).
 • Mokėjimo už socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu Nr. T11-313 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-11-138 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Išsamesnės informacija apie dienos socialinės globos paslaugas teikiama telefonais (8 46) 47 02 02, +370 686 33 702.

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

 Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

 

 

 

 

Skip to content