Menu Close

Globėjų, įtėvių savipagalba

Savipagalbos grupės vyksta Gargždų socialinių paslaugų centre, Sodo g. 1, Gargždai. Teirautis ir registruotis prašome telefonu +370 683 23943 arba el. paštu administracija@gargzduspc.lt 

 

Savipagalba – tai organizuota parama ir pagalba paremta sukauptos patirties dalijimusi ir tarpusavio pagalba su panašius sunkumus išgyvenančiais. Susidūrę su įvairiais sunkumais globėjai ir įtėviai gali išgyventi nesaugumo, vienišumo jausmus, frustraciją. Tokioje situacijoje norisi atrasti žmones, kurie buvo arba šiuo metu yra panašioje situacijoje.

Savipagalba – tai gebėjimas rasti savyje vidinių išteklių bei juos panaudoti laipsniškai keičiant savo gyvenimą. Užsiimdami savipagalba stengiamės pasinaudoti tuo, ką išgyvename, išdrįstame akis į akį susidurti su savo pačių skausmu ir naujai suvokiame atsakomybę už savo jausmus.

Kas yra savipagalbos grupės?

Savipagalbos grupės yra vienas iš galimų problemų sprendimo būdų, pagrįstas asmeninės patirties bei rūpesčių dalijimusi tarpusavyje.

Savipagalbos grupės yra atviros, visiems prieinamos ir skirtos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams globojantiems ar įsivaikinusiems vaikus. Šiose grupėse dažniausiai keičiamasi gyvenimo patirtimi, gyvenimo istorijomis ir, svarbiausia, siekiama įsijausti į vienas kito sunkumus globojant ar įsivaikinus vaikus. Grupių dalyviai tiesiog kalba apie save, klausosi vienas kito, patarinėja. Visa tai atliekama su atjautos nuostata, siekiant kartu nugalėti iškylančias problemas ar sunkumus, laikantis kartu nelengvoje kasdienybėje. Grupės veikla grindžiama bendrumu, savitarpio supratimu, pasitikėjimu ir pagarba. Bendrumas. Savipagalbos grupę vienija visiems jos dalyviams panaši problema. Grupėje kiekvienam sudaromos sąlygos pasidalyti patirtimi, o tai vargu ar įmanoma už grupės ribų. Pasidalijus panašia patirtimi tavo problema tampa nesvetima ir kitiems. Abipusė sąveika. Matydami kitus ir matomas kitų, žmogus geriau suvokia savo problemas ir pasirinkimo galimybę, be to abipusė sąveika savipagalbos grupėje užtikrina lygiavertiškumo atmosferą. Grupėje niekas nevadovauja, tačiau kiekvienas stengiasi prisidėti prie bendro tikslo. Kiekvienas grupės narys atsakingas už tai, kas joje vyksta. Pasitikėjimas. Darbas grupėje grindžiamas abipusius pasitikėjimu ir tuo, kad kiekvienas gali būti tikras, jog grupės nariai bus taip pat atviri bei išsaugos kito paslaptį, kad galės atsiremti į esantįjį šalia, kai bus sunku ir nepakeliama. Pasitikima ir tuo, kad kiekvienas galės išklausyti kitus ir būti jų išklausytas. Pagarba. Pagarba vienas kito patirčiai. Todėl, kad grupėje susirenka žmonės, kurie subjektyviai skirtingai suvokia tikrovę, dėl to labai svarbu gerbti vienas kito skirtingumą.

Skip to content