Menu Close

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Informacija asmenims, kuriems skiriama trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Trumpalaikė socialinė globa teikiama vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 18 mėn., o ilgalaikė socialinė globa – be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa, kurių gyvenamoji ir deklaruota gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • vaikai, laikinai likusiems be tėvų globos;
 • be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikams su negalia.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • apgyvendinimas;
 • psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas ar jo organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų (skalbimo ir pan.) organizavimas;
 • maitinimas;
 • ugdymo organizavimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

 

Kokius dokumentus pateikti?

 • savivaldybės mero sprendimą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo;
 • teismo sprendimą dėl ilgalaikės globos (rūpybos) nustatymo;
 • vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas);
 • pažymėjimą apie vaiko sveikatą;
 • kitus su vaiku susijusius dokumentus.

Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • laikinoji globa (rūpyba) teikiama savivaldybės mero sprendimu, bet ne ilgiau nei 18 mėn.;
 • nuolatinė globa (rūpyba) teikiama teismo sprendimu. Nuolatinę globa (rūpybą) gali būti teikiama iki 18 metų arba iki 21 metų jei globotinis mokosi ar studijuoja.

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie Bendruomeninius vaikų globos namus galite kreiptis į: Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Klaipėdos rajone – tel. +370 613 71 511

El. paštas: Klaipedos.apskritis@vaikoteises.lt , arba

Gargždų socialinių paslaugų centrą – tel. (0-46) 47 02 02, +370 686 33702;

Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinį – tel. (0-46) 47 02 02; +370 678 23308.

Skip to content