Menu Close

Krizių centras

Informacija asmenims norintiems gauti laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugas ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centre

Laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugos ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas teikiamos asmenims (šeimoms), gyvenantiems ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone.

Kam skiriamos šios paslaugos?

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę ir patiriantys suaugę asmenys;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos
 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
 • krizinėje situacijoje esančios šeimos ir jų nariai;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
 • asmenys, patyrę smurtą šeimoje;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Paslaugų gavėjams teikiamos šios paslaugos:

 • informavimo, konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • psichologinės pagalbos;
 • teisinės pagalbos organizavimo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimo;
 • laikinas apgyvendinimas (teikiama pagal poreikį);
 • laikinas apnakvindinimas (teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras).

Kokius dokumentus pateikti?

Asmuo ar socialinis darbuotojas, nurodęs priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl laikino apnakvindinimo ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centre gavimo kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą  ar Gargždų socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją ir užpildo Prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro) apie asmens sveikatos būklę, pateikiant išvadą, ar asmuo gali būti apnakvindintas/apgyvendintas įstaigoje.
 • pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas, kurių  Sveikatos ir socialinės apsaugos skyrius neturi savo duomenų bazėse;
 • kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais, priklausomai nuo paslaugų rūšies.

 Kitos paslaugų teikimo sąlygos:

 • dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų Gargždų socialinių paslaugų centro Pagalbos vaikui ir šeimai padalinio Krizių centre gavimo asmuo kreipiasi į Krizių centro socialinį darbuotoją asmeniškai arba telefonu, psichosocialinės  pagalbos paslauga teikiama nemokamai;
 • socialinių paslaugų teikėjas, gavęs Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus sprendimą dėl laikinio apnakvindinimo ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos skyrimo, pasirašo sutartį su paslaugas gaunančiu asmeniu (vienu iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėju (rūpintoju);
 • laikino apnakvindinimo, psichosocialinės pagalbos paslaugos ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos paslaugos teikiamos nemokamai;
 • paslaugų gavėjai patys rūpinasi savo ir savo vaiko maitinimu bei priežiūra.

Išsamesnė informacija apie laikino apnakvindinimo, psichosocialinę pagalbą ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikiama telefonais (0 46) 47 02 02, +370 677 73 032 (darbo valandomis); +370 602 87 610 ir +370 678 23 412 (visą parą).

Asmenys, norintys gauti socialines paslaugas, turi  kreiptis į  socialinio darbo organizatorius pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą:

Eil. Nr. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnija Socialinio darbo organizatoriaus vardas, pavardė Tel. Nr.
1 Agluonėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
2 Dauparų – Kvietinių seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
3 Dovilų seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
4 Endriejavo seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
5 Gargždų seniūnija Aurė Kantavičienė +370 634 63861
6 Judrėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
7 Kretingalės seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
8 Priekulės seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513
9 Sendvario seniūnija Agnė Narbutaitienė +370 634 88365
10 Veiviržėnų seniūnija Audrys Petras Butkevičius +370 634 54513

 Gargždų socialinių paslaugų centras:  tel. (0 46)  47 02 02,  +370 686 33 702.

 

Skip to content